Den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna Anders Forsberg dömdes i början av sommaren till ett års fängelse för grov förskingring. Anders Forsberg överklagade domen som gavs av Skaraborgs tingsrätt.

— Jag tycker att själva domslutet är absurt, sa han.

Det är ännu inte bestämt när fallet kommer upp i Göta hovrätt.

Förskingringen gällde att Anders Forsberg som var revisor i Sverigedemokraternas Skaraborgsdistrikt lånade pengar från partiet till sin egen firma för att täcka likviditetsproblem. Han lämnade senare tillbaka pengarna.

Annons

Försvarsadvokaten Pontus Ljunggren har skrivit till hovrätten att ett nytt vittne ska träda fram för att styrka Anders Forsbergs sak. Det är en lantmästare och redovisningskonsult i Lidköping som i korthet ska visa att Anders Forsberg och hans firma hade så god ekonomi att man med kort varsel kunde få fram pengar, varför det aldrig var någon risk för skada för Skaraborgsdistriktet.

Detta tas upp som ett svar på uppgifter som ekorevisorn Ulrika Leonardsson framförde under rättegången i Skövde.

Åklagaren Henric Fagher har låtit förhöra lantmätaren för att förbereda sig inför den nya rättegången. Men förhöret visade att det nya vittnet inte tagit del av förundersökningen eller material från försvaret och därför ännu inte kunnat dra några relevanta slutsatser.

Detta får Henric Fagher att surna till och han kallar det en anmärkningsvärd situation: ”Jag för min del har helt i onödan skickat en polis och en ekorevisor till Lidköping för att genomföra ett förhör” skriver han till hovrätten.

Henric Fagher undrar om inte hovrätten ska kräva att försvaret förklarar hur deras nya vittne ska sättas in i fallet.