”Oansvarig hantering av underskott som riskerar regionens ekonomi”. Det är rubriken på det grönblå politiska styrets pressmeddelande om avskrivningarna av sjukhusens skulder som oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen drev igenom i regionfullmäktige idag.

Det kan jämföras med Socialdemokraternas pressmeddelande som har rubriken: ” En strimma hopp för sjukhusen”.

Grönblå samverkan som de fem partierna som styr Västra Götalandsregionen kallar sig hade majoritet innan valet i höstas. Men har det inte längre. Därför kan situationen uppstå att oppositionen får igenom förslag som går på tvärs mot vad den grönblå politiska ledningen önskar.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställde för mer än ett år sedan liknande krav kring underskottet för 2017, men då kunde Grönblå samverkan lätt blockera det förslaget.

I sitt pressmeddelande framhåller Grönblå samverkan att oppositionspartierna frångick det regelverk som alla partier tidigare varit överens om, vad gäller just hantering av underskott.

”De riskerar därmed Västra Götalandsregionens ekonomi på längre sikt genom att yrka på att sjukhusens stora underskott på totalt 735 miljoner kronor ska skrivas av när Västra Götalandsregionen som helhet uppvisar ett verksamhetsunderskott på 416 miljoner kronor….”

Enligt Grönblå samverkan sänder detta fel signaler till medarbetare och verksamheter som arbetar hårt för att hålla sig inom givna budgetramar. Man framhåller också att stora ekonomiska tillskott gjorts till sjukvården efter att Grönblå samverkan höjt skatten efter valet 2014.

Annons

- Socialdemokraterna har länge pratat om en skattkista på residenset i Vänersborg. Om den någonsin funnits så har den innehållit pengar intecknade till bland annat framtida pensioner. Det är beklagligt och oansvarigt att efterskänka underskott på det sätt som nu beslutats och därmed riskera att på sikt urholka exempelvis pensionsavsättningar, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i pressmeddelandet.

Socialdemokraterna uttrycker att avskrivningarna ger sjukhusen en rimligare möjlighet att komma i ekonomisk balans.

- Det här är en ytterst allvarlig situation. Det är glädjande att det finns en majoritet i regionfullmäktige som anser att det borgerliga styret måste ta sitt ansvar, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i pressmeddelandet.

Socialdemokraterna framhåller att det samlade underskottet för sjukhusen i regionen är 1,2 miljarder kronor och fortsätter: ”Trots att sjukhusen aviserat omfattande sparpaket, som kommer att leda till växande köer och svårare för sjuka att få vård, räcker dessa bara för att täcka lite drygt hälften av underskotten.

Den nedåtgående spiral som sjukhusen har att tampas med är en direkt följd av flera års underbudgetering av det moderatledda regionstyret, som lett till att underskott har lagts till underskott och lett fram till dagens situation.”

- Det här är inte lösningen – det behövs åtgärder och tydliga strategier för att komma till rätta med såväl köerna som arbetsmiljöproblem och ekonomi – men det ger åtminstone sjukhusen ett bättre utgångsläge, säger Helén Eliasson.