Regionfullmäktiges möte i Alingsås på tisdagen blev längre än det senaste mötet i Skövde, det höll på fram till strax efter klockan sex på tisdagskvällen efter att ha startat vid halv tio på förmiddagen.

Det togs beslut om att justera budgeten för 2018 enligt ett förslag från den grönblå politiska majoriteten. Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig med hänvisning till egna yttranden.

Delårsrapporten från augusti godkändes också. Bortsett från sjukhusen har regionens verksamheter en ekonomi i balans. Helårsprognosen visar på ett överskott på 900 miljoner kronor. Socialdemokraterna reserverade sig även på denna punkt.

Regionfullmäktige godkände även att regionen åtar sig att lägga 1,9 miljarder kronor på kollektivtrafiksatsningar i Göteborg genom den så kallade Sverigeförhandlingen. Ett flertal motioner behandlades också, bland annat blev det nej till att införa gratis influensavaccinering för riskgrupper och nej till att instifta ett pris för att belöna medborgare som visat civilkurage.

Läs mer om ärendena på mötet genom länk nedan.