Under helgen har några tagit sig in på badet i Stenstorp genom att klippa upp ett stängsel. Väl inne har de kastat ett träbord i bassängen och också gjort åverkan på en metallsnurra.