Tillåt tillfällig parkering på Stora Torget under byggnationen av Köttorget.

Detta borde tillåtas på dagar/tider då torget inte är upptaget av annan verksamhet.

Även lördagar borde tillåtas parkering anser jag.

Butikerna runt torget har tappat i omsättning gentemot samma tid förra året vad jag förstått.

Detta kan ju bero på att tillgängligheten minskat.

Se även till att de befintliga P-platserna snedställs, så att de blir mer lättillgängliga. Då får man nog cirka fyra platser ytterligare. 

Ta bort stolparna som hindrar genomfarten så behöver man inte ändra trottoarerna.

Se till att det blir fler handikappplatser.

Gör detta omgående.

Med vänlig hälsning

Urban Lundberg