Ett av Bert Karlssons nya projekt är Rullebo, villavagnar på hjul som han menar kan lösa bostadskrisen. Projektet drivs tillsammans med bland annat Anders Öfvergård. I anslutning till Stora Ekeberg har en by med 21 villavagnar ställts upp, de invigdes förra november.

De har ett tillfälligt bygglov som gäller anläggningsboende för asylsökande. Bert Karlssons plan var dock att bostäderna ska bli ett studentboende, vilket bygglovet man fått inte täcker. För att använda dem som studentboende krävs ett permanent bygglov.

Även om Bert Karlsson ansåg att det inte borde vara någon skillnad på vilka som bor där, lämnades en bygglovsansökan in till kommunen om ändrad användning för att få ett permanent bygglov.

På tisdagens sammanträde i miljö- och byggnadsnämnden behandlades den. Det blev ett avslag på ansökan.

Annons

— Vi kan inte tänka oss ett permanent bygglov. Bygglovet var specifikt för det aktuella tillfället och den situation som fanns vid den tidpunkten. Därför blir det avslag på den ansökan, säger Björn Salgren (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Det tillfälliga bygglovet för Rullebo vid Stora Ekeberg gäller precis som förr. Bygglovet är tidsbegränsat på tre år och nu har snart ett år gått. Byggnaderna får alltså stå kvar i lite mer än två år till. Men de får inte användas till någon annan typ av verksamhet som camping eller permanentboende, endast som flyktingboende.

— Han har alla möjligheter att överklaga beslutet, som alla andra har, säger Björn Salgren.

Anledningen till avslaget är att det anses olämpligt med att ha den typen av boende i området permanent. I beslutet nämner man en risk att det kan bli ett socialt segregerad område på sikt. Dessutom är bedömningen att tillgängligheten till social service är obefintlig samt tillgängligheten för funktionsnedsatta är inte tillräcklig.

— Det är inte den standard vi tänker att man vill ha i ett bostadsområde, säger Björn Salgren.

Det negativa beskedet om att Rullebo inte får användas som studentbostäder enligt bygglovet var en av flera anledningar till Bert Karlssons besked i somras om att han lämnar Skara.