– Folkhälsomyndigheten har bildat en referensgrupp med som består av representanter för vården, specialistorganisationer och berörda myndigheter. Syftet är att studera just vaccinationsfrågor och eventuellt nya prioriteringar, konstaterar Annika Strandhäll.

Ministern öppnar också för att att just TBE skulle kunna ingå i ett särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper.

– Vid referensgruppens möte 2017 berördes bland annat TBE, som en sjukdom som skulle kunna ingå i ett sådant program, fortsätter Annika Strandhäll.

Riksdagsledamoten är nöjd med den nya möjligheten.

– Jag hoppas att regeringen och folkhälsomyndigheten så snabbt som möjligt ser till att utreda frågan, säger Sten Bergheden.

Försöksområde

Han vill att man gör Skaraborg till ett försöksområde för gratis vaccin.

– Sjukdomen kan orsaka en hjärnhinneinflammation som kan få svåra konsekvenser och leda till långvarig sjukskrivning och i värsta fall dödsfall, säger Bergheden.

Smittan kan få allvarliga konsekvenser.

– Sjukdomen kan orsaka en hjärnhinneinflammation som kan få svåra konsekvenser och leda till långvarig sjukskrivning och i värsta fall dödsfall, säger Bergheden.

Moderaten konstaterar också att det finns ett antal riskområden.

– Vissa områden är särskilt utsatta och Skaraborg och Västra Götaland är ett av dessa områden, menar Sten Bergheden.

Kostnaden stor

Han noterar samtidigt att läkarna rekommenderar människor i de de aktuella områdena att vaccinera sig. Men säger att kostnaden för att är en stor för många enskilda och familjer, vilket innebär en risk att människor som lever i drabbade områden avstår från att vaccinera sig av ekonomiska skäl.

Annons

– Genom att inkludera TBE-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet i Skaraborg och Västra Götaland skulle de här fallen minska och skadorna av sjukdomen därmed förebyggas och begränsas, menar riksdagsledamoten.

Han anser att kostnaderna för vaccinationen måste vägas mot det personliga lidandet hos de drabbade, men även mot den minskade kostnad för sjukfrånvaro som rimligtvis blir en av effekterna för dem som smittas och blir drabbade.

Angriper hjärnan

TBE är en sjukdom som angriper hjärnans nervsystem och smittar människor genom fästingbett. Det räcker att bli biten av en fästing som bär på viruset för att få sjukdomen. Fästingarna får sjukdomen själva när de biter och suger blod från smågnagare.

TBE har ökat i Sverige och ungefär 200 personer smittas varje år. De senaste decennierna har TBE ökat. Av alla vuxna som blir smittade av sjukdomen får 1 av 3 på något sätt bestående men.

300 kronor för dos

Just nu kostar det cirka 300 kronor att ta en dos. För barn och vuxna krävs det tre doser under det första året, sedan ska skyddet fyllas på efter tre och fem år. För de som är över 60 krävs det fyra doser under år ett.

I Skaraborg har de flesta TBE-fallen upptäckts kring småsjöarna i norra Skaraborg, Lerdala, naturområden norr och öster om Skövde, Tidaholm och Vilske-Kleva i Falköping. Andra områden finns vid Vänern på platser som Kålland, Lidköping, Mariestad och Torsö.

Läs om riskområdena:

Läs gratis vaccin kan utredas:

Läs så kan färre drabbas:

Läs beslut om gratis TBE-vaccin dröjer:

FAKTA: TBE-smitta

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan..

FAKTA: TBE-smitta

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. De flesta som smittas blir friska efter ungefär en vecka, men upp till en tredjedel får hjärn- eller hjärnhinneinflammation.

Den senaste tioårsperioden har allt fler människor smittats. 2010 registrerades 20 fall i Västra Götaland, 2013 handlade det om 15 och 2015 var siffran 39.

Källa: 1177, Folkhälsomyndigheten