Annons

Kommunalrådet Åsa Karlsson inledde kvällen med att presentera kommunen och framhöll betydelsen av föreningarnas verksamheter. Kommunutvecklare Juliane Thorin berättade om olika samarbetsprojekt som kommunen har tillsammans med olika föreningar. Däribland Mötesplats Kinnekulle som bland annat arrangerar Vårrundan och Returrundan. I Husaby finns många intressanta sevärdheter som i ett nytt projekt visas av feriepraktikanter. Lasses grotta var det mest uppskattade visningsobjektet av ungdomarna.

Ett 50-tal representanter från föreningsarkivets medlemsföreningar och organisationer deltog vid årsmötet. Kommunalrådet Åsa Karlsson valdes till mötesordförande och arkivchef Elisabet Eriksson till mötessekreterare. Till ny ordförande valdes Ola Wirtberg, Lerdala. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Anna-Pia Högberg, Skövde, Anna-Lena Holm, Lerdala, Martin Stenholm, Lidköping, Jan-Olof Berglund, Odensåker, Roland Gustafsson, Mölltorp, Karlolof Fernow, Lidköping, Göte Isaksson, Lidköping och Sonja Neuman-Hall. Övriga ersättare är Jan-Erik Bengtsson, Lidköping och Rune Kjernald och Gunnar Johanzon, Falköping (nyval). Dessutom ingår Irina Karlqvist som representant för Lidköpings kommun, Peter Friberg, för Västra Götalandsregionen och Bertil Jonsson, för Kommunalförbundet Skaraborg.

Ola Wirtberg tackade Erik Kvarndal, som avsagt sig omval, för de mycket innehållsrika år som han varit ordförande. Erik Kvarndal har varit föreningens ordförande sedan 2012. Under dessa år har föreningsarkivet bytt lokaler och fått delvis nya förutsättningar för verksamheten. Ola Wirtberg ser fram emot sitt nya uppdrag som ordförande och vara med och driva verksamheten vidare.