För närvarande saknas cirka 50 tandhygienister i Folktandvården Västra Götaland och bristen är lika stor i hela länet. Det framgår av ett pressmeddelande.

De senaste åren har trycket på Folktandvården ökat kraftigt i hela Sverige. En växande befolkning med fler barn och gamla, de grupper som behöver mest hjälp med sina tänder, kräver mer tandvårdspersonal.

Den stora bristen på tandhygienister och till viss del även tandsköterskor leder till försämrad tillgänglighet .Folktandvården har under många år arbetat för att öka antalet tandhygienister i verksamheten, då deras kompetens är viktig för vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete.

– Det handlar om att rätt person gör rätt saker, säger Anneli Bernhardsson, HR-chef i Folktandvården Västra Götaland.

– Idag får vi anställa tandläkare istället för tandhygienister. Det innebär att kostnaden för vården ökar när tandläkarna får göra en större andel undersökningar, förebyggande insatser och enklare ingrepp istället för att koncentrera sig på mer komplicerad diagnostik och behandling.

Rekryteringsbehovet av tandhygienister i Västra Götaland uppgår till drygt 50 per år. Idag finns enbart 30 utbildningsplatser i Göteborg. Nedläggningen av tandhygienistutbildningen vid Karlstads universitet innebär att Göteborgs universitet även ska kompetensförsörja landsting och regioner utanför Västra Götaland, vilket kräver en utbildningskapacitet med totalt 70 platser per år.

Annons

Tjänstemän och politiker inom Folktandvården och Västra Götalandsregionen har arbetat intensivt med att försöka lösa problemen, både genom kontakt med utbildningsdepartementet, högskolor och universitet.

– Ska Sverige fortsätta att ha en munhälsa i världsklass måste kompetensförsörjningen lösas, säger Stig-Olov Tingbratt, tandvårdsstyrelsens ordförande. Om inte utbildningsdepartementet agerar i de här frågorna kommer läget att förvärras ytterligare och Folktandvården får på sikt svårt att genomföra sina uppdrag. Det ser vi som mycket allvarligt. Det är bråttom och vi har redan väntat alldeles för länge