För en månad sedan blev han ny verksamhetschef för Skaraborgs sjukhus ortopedi, som krisade i somras med inställda operationer och stängda vårdplatser efter att ett flertal sjuksköterskor slutat på kort tid. Och han kom dit utan minsta erfarenhet från sjukvården.

– Det är ju ganska läskigt med något helt nytt. Det är mycket att lära sig, säger Henrik Hjulström, som tidigare arbetat inom Försvarsmakten och som även kan se fördelar med att komma utifrån.

– En fördel jag märkt är att jag kan ställa lite obekväma frågor eftersom jag är ny och inte förstår bättre, säger han.

Läget är idag bättre på Ortopeden, där skador på rörelseapparaten behandlas, än tidigare i höst, men det saknas fortfarande sjuksköterskor.

– Det är ett jätteproblem. Vi jagar sjuksköterskor. Samtidigt är vi ålagda att begränsa användandet av bemanningspersonal. Sjuksköterskornas arbetsmarknad är stor. Vi kan inte konkurrera med lön eller arbetstider. Vi kan erbjuda annat, som att man lär sig mycket, att man jobbar mer i team, men lönemässigt ligger vi efter. Det är inget jag kan bestämma över, säger Henrik Hjulström.

I dagsläget är 66 vårdplatser öppna inom ortopedi på alla fyra sjukhus.

– Vi ska nästan ha den summan bara i Skövde i normalfallet, konstaterar Henrik Hjulström.

För några år sedan fanns tre avdelningar i Skövde. Idag finns en kvar.

Annons

För att ta hand om ortopedpatienter har 18 vårdplatser i höst skapats på Falköpings sjukhus, genom att medicinska vårdplatser har gjorts om.

– Det har gått över förväntan. Det var lite oroligt från flera håll, att ta hand om ortopedpatienter kan vara tungt fysiskt. De är adaptiva där nere, snabba på att ställa om och jobba effektivt. Det är jätteroligt, säger Henrik Hjulström.

Från början fanns en tanke om att äldre patienter skulle tas om hand på dessa vårdplatser, men så har det inte blivit. Det är istället de friskaste patienterna som vårdas i Falköping, då det inte finns akutvård eller andra resurser för att vårda patienter med stora behov.

Det är inte bestämt om flytten till Falköping ska bli permanent eller om vårdplatserna ska flyttas tillbaka till Skövde.

– Där har vi inte landat ännu. Det kommer att vara ett antal ortopediska vårdplatser i Falköping en tid framöver, de kommer inte att stängas ner i närtid, säger Henrik Hjulström.

Tidigare i höst fick ett 30-tal operationer ställas in eftersom man i avsaknad av personal inte kunde hålla öppet vårdplatser för att ta hand om patienterna. Så är det inte längre. Under oktober månad var det 33 operationer som inte kunde genomföras som tänkt, men i inget av dessa fall berodde det på att det saknades vårdplatser. I några fall var patienten inte på plats, i andra fall hade hälsoläget för patienten förändrats.

Alla verksamheter inom sjukhuset har fått i uppgift att ta fram förslag på hur man ska spara fem procent av sina kostnader, på grund av att sjukhuset har en ekonomisk obalans om en kvarts miljard nästa år. För att få bättre ekonomi vill Henrik Hjulström inte i första hand dra ner.

– Vi har ett regionalt uppdrag att göra ledplastik (nya knä- eller höftleder). Kommer vi upp i ett visst antal genererar det pengar. Klarar vi mer än basuppdraget får vi ännu mer pengar. Min målsättning är att gasa lite grann. Jag hoppas att en verksamhet med drag i och som levererar även drar till sig personal, säger han.

Det kan innebära att verksamheten gör mindre av något annat, enligt Henrik Hjulström, som inte preciserar vad.

– Vi håller på med en risk- och konsekvensrapport. Jag vill inte föregå den, säger han.

Det har varit lite lugnare med inflödet av patienter den senaste månaden.

– Från förra måndagen har vi haft ett ökat tryck. Det har att göra med vädret, halkan, säger Henrik Hjulström.

Även på våren när människor ger sig ut för att cykla och åka skateboard brukar det bli en topp i antalet olyckor.