Östen kom med sin familj till Skara år 1980 då han tillträdde tjänsten som kommunens stadsarkitekt. Han pensionerades år 2009.

Under Östen Anderssons tid i Skara utvecklades kommunen på många sätt. Han arbetade bland annat med tillkomsten av Skara sommarland, skapade Rosers salonger och var med om expansionen av Jula.

Som stadsarkitekt hade han många och stora uppgifter att lösa. Nämnas kan här bland annat renoveringen av domkyrkan. Han var även mannen bakom fasadbelysningen av tornen.

Östen var livligt engagerad i kommunens kultur- och föreningsliv. Så sent som förra måndagen avtackades han som mångårig ordförande i Skara humanistiska förening.

Han satt även i styrelsen för Charlies teater- och kulturförening. Han engagerade sig i stödföreningen Läckö Vänner i vilken han satt med i styrelsen. När aktivitetsföreningen MEGA bildades var Östen Andersson en av tillskyndarna. Sedan 1983 var han medlem i Skara Rotaryklubb och han var även med i Ordenssällskapet Odd Fellow.

Ända fram tills för något år sedan satt Östen Andersson i Mark- och miljödomstolen. På riksplanet arbetade han även med tillkomsten av en ny plan- och bygglag. Under något år arbetade han med ett demokratiprojekt i Ukraina.

Under ungdomsåren i Nässjö var Östen framgångsrik idrottsman. Han tävlade nationellt i fri idrott. Han var en tid även en i Nässjö IF:s allsvenska bandylag.

Annons

Ett stort miljö- och naturintresse följde honom genom livet. Han älskade sitt sommarställe på Nordkoster. Där kunde han – precis som på hemmaplan i Vallesjöarna – utöva sitt intresse att paddla kajak.

Östen var uppfinningsrik och för några år sedan konstruerade han en ny modell av en solstol, som han kallade Solgungan och som han nådde framgång med.

Den bortgångne lämnar en stor vänkrets och ett stort tomrum efter sig i Skara.

Hans närmste är hustrun Christina samt barnen Maria och Martin med hustru Lise.