En sammanställning som Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra har gjort med siffror från Kronofogden visar att 392 barn vräktes under 2017. Totalt genomfördes 211 vräkningar i landet trots att Sverige har en nollvision mot vräkningar sedan 2008.

De allra flesta vräkningarna genomfördes i storstäderna och merparten beror på hyresskulder. Enligt Hem & Hyra handlade om hyresskulder på mindre än 10 000 kronor fyra av tio fall.

I Västra Götalands län vräktes 43 barn under förra året. I 30 av fallen hade barnen sin permanenta bostad hos föräldern som vräktes.

– Vårt mål är att så få barn som möjligt ska bli berörda av en vräkning. Här är dialog mellan hyresvärd, socialtjänst och den berörda familjen något som vi vet ger effekt, säger Kim Jonsson som arbetar med förebyggande verksamhet på Kronofogden.