42-åringens advokat skriver i överklagandet att mannen, som är bosatt i Falköping, yrkar på att hovrätten ska ogilla både åtalet och kravet på skadestånd.

Den 18 juli 2015 var 42-åringen på väg till Nora tillsammans med sin son och en kompis.

"Han har av oaktsamhet orsakat en frontalkrock med en annan personbil. Oaktsamheten har bestått i att han kört bil i uttröttat tillstånd, vilket lett till att han somnat och kommit över i mötande trafiks körbana" ansåg åklagaren.

Annons

Enligt åklagaren var det orsaken till frontalkrocken där en kvinna och 42-åringens kompis avled.

Örebro tingsrätt dömde Falköpingsbon för vållande till annans död och vållande till kroppsskada till villkorligt och 120 dagsböter á 240 kronor. Han dömdes dessutom till att betala 25 000 kronor vardera till kompisens föräldrar och till att betala tillbaka drygt 29 000 kronor till staten för rättegångskostnader.

Vid rättegången förklarade 42-åringen att han inte minns något från olyckan. Istället gick tingsrätten på vad föraren i det mötande fordonet berättat och uppgifter från ett vittne.

Man ansåg att kollisionen varit våldsam och att 42-åringen genom att köra bilen i mötande trafiks vägbana gjort sig skyldig till en straffbar oaktsamhet. Däremot ansåg man att det inte var utrett att 42-åringen somnat bakom ratten och därför körde över på fel sida vägen.

I sin överklagan skriver 42-åringens advokat att hans klient inte kan anses ha orsakat olyckan. "Varför skulle han medvetet ha gjort sig skyldig till ett sådant otillåtet risktagande? "