Efter regeringsskiftet har rykten och farhågor om att överenskommelsen om E20 kan vara i fara, genom motorvägskritiska Miljöpartiets framskjutna ställning. Nytillträdda infrastrukturministern Anna Johansson (S), gav heller inga säkra besked. "Det finns inget ifrågasättande av planen idag. Men omprioriteringar kan inte uteslutas", sa hon till tidningen för en månad sedan.

Fakta: Så mycket medfinansieras

Totalt ska kommunerna i Skaraborg, Västra Götalandsregionen, övriga kommunalförbund, Västsven..

Fakta: Så mycket medfinansieras

Totalt ska kommunerna i Skaraborg, Västra Götalandsregionen, övriga kommunalförbund, Västsvenska handelskammaren och Örebro stå för 1,350 miljarder i medfinansiering då E20 ska byggas ut.

Skaraborgs kommuner ska bidra med 546,5 miljoner i medfinansiering.

Falköping 67

Lidköping 81

Skövde 113

Gullspång 12

Mariestad 76,5

Götene 41

Vara 48

Skara 57

Essunga 11

Grästorp 7

Töreboda 13

Karlsborg 3

Hjo 5

Tibro 6

Tidaholm 6

Källa: Skaraborgs kommunalförbund

 

Göteborgs kommunalförbund GR har ännu inte tagit beslut om medfinansiering. Lidköping väntade länge men tog beslut för ett par veckor sedan.

Nu har alltså Miljöpartiet i både Hjo och Skara överklagat respektive kommuns beslut om medfinansiering av E20 till förvaltningsrätten.

Ulf Eriksson (C) är vice ordförande i Skaraborgs kommunalförbund, som hela tiden drivit på E20-frågan.

– Det är upp till domstolen att avgöra, men vi stödjer oss på att det finns lagligt underlag för medfinansieringen.

Vad händer om domstolen ger dem rätt?

– Ja, det påverkar ju finansieringen.

Knäckfrågan är ju att man inte får använda kommunala pengar till sådant som inte kommer kommuninvånarna till del.

E20 går ju exempelvis inte igenom Hjo, men Hjoborna använder också vägen, så de gör nytta ändå. Men de betalar heller inte lika mycket.

Vad händer med Göteborgs kommunalförbund, som fortfarande inte tagit beslut?

– De har varit upptagna med regeringsbildning och för Göteborg står inte E20 högst på listan över prioriterade projekt, säger Ulf Eriksson och understryker att det inte finns några signaler om att planen inte skulle gå i lås.

Men han vill se att regionen tar ledningen, som är ansvarig för infrastrukturfrågan.

– Det är viktigt att regionen får vara aktiva i det här och hjälpa till i dialogen med kommunalförbunden.

Inte i mål

19 december ska alla beslut vara fattade.

Ulf Eriksson tror att pengarna kommer att börja synas i budgeten först 2018. Utrednings- och projekteringspengar kan finnas nästa år.

– Vi är inte riktigt i mål och regionen bör få till en bra dialog.

E20