Vilken är den viktigaste frågan nästa mandatperiod och i framtiden?

– Det är jobben, att pressa tillbaka arbetslösheten. Det har vi gjort nu de här åren. Det innebär att vi får ordning på ekonomin. Då kan vi satsa på välfärden. Det är det område där vi kan leverera och alltid levererar resultat.

Vilken viktig fråga har hamnat i skymundan?

– Egentligen tycker jag att det som har hamnat lite i skymundan är välfärdsfrågorna. Det är välfärdsfrågorna som för den enskilde i vardagen har störst betydelse. Skola, vård omsorg. Även frågor kring miljö och hållbar utveckling har hamnat lite i skymundan.

Vad borde riksdagen ägna sig mindre åt?

– Det är en svår fråga. Riksdagens huvuduppgifter är ju stifta lagar, besluta om budget och kontrollera regeringen – jag har svårt att se att det är något man kan ägna sig mindre åt. Däremot kunde man ställa högre krav på enskilda ledamöter vad gäller närvaro i riksdagen, till exempel. På gott och ont kommer att riksdagen att vara viktigare under kommande mandatperiod. Vi kommer inte att få någon majoritet. Jag tror inte att något block får någon majoritet. På det sätt blir riksdagsarbetet viktigare. Det kommer att vara nödvändigt med bra samarbete över blockgränserna. Jag har inga problem med det och tror att det skulle vara bra.

Annons

Vilken är den viktigaste frågan för Skaraborg?

– I grund och botten är det jobben och ekonomin även för Skaraborg. Annars är frågan om att hela landet ska leva viktig för Skaraborg: att vi har service, välfärd, sjukvård och kommunikationer. Vi behöver se till att Högskolan i Skövde får utvecklas. Det är viktigt för en region. Sammanfattningsvis är Västra stambanan, E20 och högskolan viktiga frågor. För kommunerna är utjämningssystemet viktigt.

Vad kan väljarna förvänta sig av dig om du får en plats i riksdagen?

– Det är ju naturligtvis att jag både är skaraborgaren i riksdagen och att jag ju är placerad i utskott, som nu arbetsmarknadsutskottet, och jobbar med de frågorna. Skaraborgarna ställer högre krav än så, att jag utöver detta tar med mig frågor från Skaraborg, som försvaret, infrastrukturen och högskolefrågorna. Att jag är en stark skaraborgare i riksdagen, även utanför mitt ämnesområde.

Vilka andra partier kan du tänka dig samarbete med i riksdag och regering?

– Samarbetar i riksdagen gör vi med alla utom SD. SD samarbetar vi inte med. Vi har helt enkelt andra värderingar. Det är ett parti som har sina rötter i nazismen. Oviljan är ömsesidig. När det gäller att bilda någon form av regeringsöverenskommelse över blockgränserna är det nog Centerpartiet och Liberalerna som det är mest troligt med.

Vilka utmaningar har just ditt parti?

– Mitt parti har samma utmaningar som andra partier. Det finns en utmaning för alla oss som är politiskt aktiva och det är att öka legitimiteten för politiken. Det är en ödesfråga för demokratin. I mitt fall handlar det förstås om att öka förtroendet för Socialdemokraterna. Vi måste bli mycket bättre på att rekrytera medlemmar. Sedan är det förstås en utmaning att se till att folk har jobb, ha koll på ekonomin och se till att det kommer alla till del.

FAKTA: Patrik Björck

Ålder: 61 år

Bor: Utanför Åsarp i södra delen av Falköpings kommun.

Sysselsättn..

FAKTA: Patrik Björck

Ålder: 61 år

Bor: Utanför Åsarp i södra delen av Falköpings kommun.

Sysselsättning: Heltidsarvoderad politiker. Sitter riksdagen. Men har min anställning på Kinnarps kontorsmöbler.

Det gör jag på fritiden: Har inte jättemycket fritid, men bor ju på landet, så jag hugger ved, tar hand om hus och trädgård och även barn och barnbarn.

Därför blev jag politiskt engagerad: Det finns två ingångar. Den första var när barnen var små och började skolan och jag engagerade mig i Hem och skola. Den andra delen är att jag blev fackligt engagerad på Kinnarps kontorsmöbler.

Här kommer jag att vara på valvakan: Jag utgår från att det blir i Falköping. Jag är ju distriktsordförande, men vi har inte tidigare haft någon central valvaka i Skaraborg.

FAKTA: Svar från riksdagskandidaterna

Inför valet 2018 har vi mött skaraborgska riksdagskandidater som representerar de åtta part..

FAKTA: Svar från riksdagskandidaterna

Inför valet 2018 har vi mött skaraborgska riksdagskandidater som representerar de åtta partier som har platser i Sveriges riksdag idag. Personerna står på plats ett eller två på de olika partiernas Skaraborgslistor, det vill säga valsedlarna från valkretsen Västra Götalands läns östra. Följande politiker presenteras i serien: Patrik Björck (S), Ulrika Carlsson (C), Annika Eclund (KD), Jacqueline Tjällman (L), Martin Solberg (MP), Anders G Johansson (M), Josef Fransson (SD), Jessica Thunander (V).

Alla har fått svara på samma frågor samt presentera sig själv och sin hjärtefråga i ett filmklipp på nyhetssajten.