På regionutvecklingsnämndens senaste möte fattades flera beslut med koppling till Skaraborg. Agroväst i Skara och bolaget bakom Gothia Science Park i Skövde fick fyra miljoner kronor till ett projekt för att digitalisera jordbruket.

— Att utveckla projekt mot gröna näringen är jätteviktigt för det här länet och inte minst för Skaraborg, säger Ulf Eriksson (C) från Falköping, vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Annons

Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås fick runt tio miljoner kronor till två samarbetsprojekt om bland annat textilier och informations- och kommunikationsteknik.

— Det är väldigt roligt att projekten kan fortsätta. Det är ett samarbete som startade utifrån att båda högskolorna var utsatta för hårda tag från departementet. Det är jättekul att det har kunnat växa och etablerats på ett bra sätt, säger Ulf Eriksson.

Som en informationspunkt på dagordningen presenterades konsultbolaget Kontigos utvärdering av science center i Västra Götalandsregionen. Ett förslag i rapporten är att slå samman Balthazar i Skövde och Dalénium i Stenstorp.

— Jag har inte tagit ställning till det. Vi får diskutera detta. Jag tycker att det har fungerat väldigt bra hittills, men det finns säkert möjligheter att höja kvaliteten, säger Ulf Eriksson.

Bakgrunden till att regionen beställt rapporten är att science center har ansökt om höjda bidrag från regionen.