Flera läkare och sjuksköterskor på Närhälsans vårdcentral i Stenstorp har valt att sluta.

Stabilt antal patienter

Sista april hade Stenstorp vårdcentral 4309 listade patienter. Det var 32 fler listade än i ..

Stabilt antal patienter

Sista april hade Stenstorp vårdcentral 4309 listade patienter. Det var 32 fler listade än i maj förra året.

Det senaste året har antalet listade patienter legat relativt stabilt. Den senaste månaden minskade antalet listade med åtta personer.

Källa: Västra Götalandsregionen

— Vi har en rörlighet som är större än vanligt bland läkare och sjuksköterskor. Vi jobbar med att återbesätta tjänsterna, men vi kommer sannolikt att behöva hyrläkare och hyrsjuksköterskor för att överbrygga detta, säger Lars Gotthardsson.

Under förra året gick ett antal i personalen i pension, men den senaste tiden handlar det om att man byter jobb.

— Rörligheten i sjukvården har ökat allmänt. Jag tror att det är så att det finns många lediga jobb. Såväl vårdcentraler som sjukhus och kommuner rekryterar. Det finns stora möjligheter att byta jobb, säger Lars Gotthardsson.

Enligt Lars Gotthardsson är personalomsättningen inom Närhälsan generellt så hög som runt 20 procent. På Närhälsan i Stenstorp arbetar cirka 12-14 personer och på en liten enhet får det en större effekt om några slutar.

— Det mesta av växlingen sker nu inom loppet av ett par-tre månader, säger Lars Gotthardsson.

Annons

Exakt hur många som slutar eller hur mycket hyrpersonal som vårdcentralen kommer att behöva anlita uppger inte Lars Gotthardsson, bland annat av konkurrensskäl.

Förlusten av personal är problematisk för den lilla vårdcentralen i Stenstorp.

— Vi har varit med om att vårdcentraler i Skara och på andra orter i regionen lagts ner. Stängningen i Floby var en effekt av att man tappade personal och att verksamheten inte gick att upprätthålla. Med det i färskt minne tänker man att det kan bli likadant i Stenstorp. Vi gör allt för att det inte ska bli så illa i Stenstorp. Men det blir förändringar på personalsidan, säger Lars Gotthardsson.

Flobys vårdcentral blev först en filial till Odens vårdcentral, innan även distriktssköterskemottagningen stängde sommaren 2015. Lars Gotthardsson vill inte spekulera i om det kan vara ett alternativ att Stenstorp blir en filial.

— Vi har en klar ambition att hitta vägar för att driva verksamheten vidare. Vi jobbar för att vi inte ska behöva ha någon nedtrappning till en filial, säger han.

Lars Gotthardsson är chef för tolv vårdcentraler i sex kommuner i östra Skaraborg. Ingen annan har lika stora problem som Stenstorp.

— Vi har ett kroniskt problem med att rekrytera läkare på många enheter, men det är en spretig bild. En del enheter är väl försörjda. Det är också ett problem vi delar med många vårdcentraler i hela landet. För Odens vårdcentral i Falköping kan vi peka på en förbättrad situation med fler egna läkare och sjuksköterskor, säger han.

Stenstorp är en liten enhet, men alla vårdcentraler måste uppfylla krav som ställs i krav- och kvalitetsboken inom primärvården.