Svar till T Jonsson i FT 29 juli:

En insändare i Falköpings tidning den 29 juli bygger på ett antal felaktigheter som det är viktigt att rätta till.

Insändaren tar upp de händelser som under våren ledde till att en ny politisk majoritet bildades i Falköping.

De felaktigheter som jag vill påtala gäller till att börja med att vi socialdemokrater inte har tagit de olika händelserna under våren på allvar. Det är precis tvärtom. Vi tog såväl polisutredning som arbetsmiljöutredning på mycket stort allvar. Vi tog det, och tar det, på så stort allvar att vi ville, och vill, gå till botten med vad som har hänt. Alla papper på bordet har varit vårt krav från första stund. Vi agerade omedelbart för att få reda i alla de olika delarna av denna historia.

Vi har tyvärr en del kvar att reda ut och vi hoppas att det kommer att ske under hösten. Kommunstyrelsens nya ordförande har sagt att det är hans ambition och det stödjer vi socialdemokrater. Att vi socialdemokrater på något sätt agerat långsamt eller inte har velat få allting utrett är helt och hållet felaktigt.

Läs mer: Perspektiv: Turbulensen i stadshuset – "S lever i sin egen bubbla"

Annons

T Jonsson hävdar också att jag som kommunfullmäktiges ordförande skulle agerat odemokratiskt i samband med fullmäktiges junimöte. Det är naturligtvis inte sant. Som ordförande är jag garanten för att kommunallagen och vår arbetsordning styr KF:s arbete. Under majmötet bordlades frågan omval till kommunstyrelseordförande. Den bordlagda frågan togs upp på junimötet i laga ordning och en ny KS-ordförande valdes. När det gäller övriga nämndsordföranden i Falköping så gäller kommunallagen även dom.

T Jonsson hävdar också att jag skulle ha ”använt samma sätt att ta över styret när S gick ihop med C och KD.” Detta är ett märkligt påstående. För det första var jag inte KF:s ordförande vid den tiden, för det andra har vi sedan dess fått en ny kommunallag, för det tredje så är det konstigt om det maktövertagandet skulle ha genomförts av en enskild socialdemokratisk fullmäktigeledamot i trots mot sina samarbetspartiers önskan, för det fjärde om det varit så illa att vi för elva år sedan bröt mot kommunallagen är väl inte det ett argument för att göra det nu.

Med andra ord: T Jonsson har fel i det mesta i sin insändare.

Patrik Björck

kommunfullmäktiges ordförande Falköping