Ayn Rand beskrev lödigt i Atlas Shrugged hur privata initiativ går om intet när en klåfingrad stat lägger sina klåfingriga händer på det privata initiativets frukter.

I boken uppfinner en man en motor som drivs av statisk elektricitet vilken tas upp ur luften omkring den. Ingen olja eller avgaser!

Den korrupta staten försöker få tag i motorn av mannen, som väljer att gå under jorden med ritningarna.

Mitt tankeextrakt ur denna berättelse blir frågan, vilka kommunala verksamheter som hindrar privata (kostnadsfria) att finnas och frodas i Falköpings kommun?

Osökt kommer jag in på det av kommunala medel finansierade språkvän-verksamheten. Har vi inte tillräckligt med mötesplatser i vår stad, utan att medborgaren ska behöva betala 1,5 miljoner årligen för denna, för mig, tveksamma utgift.

Mitt förslag är att lyfta bort kommunens klåfingriga händer ifrån privata initiativ. Riktiga möten som varar kräver inte personal och ett kontor, de sker i den fria och trygga staden.

Andreas Jonasson