”En sa ente bôgga ena skola i ena hôla” sa en äldre västgötabonne när vi träffades vid Malta Johanna i Falköping, och diskuterade den planerade Platåskolan.

Jag höll med honom om detta.

En skola ska byggas på en fri, lugn och trafiksäker plats. De ska ligga exempelvis i området kring Ållebergsgymnasiet, Fonus fabrik och Lantmännens maskinaffär.

Där ska finnas plats för skolpersonalens parkeringar, för elevernas cyklar, mopeder och A-traktorer.

Det ska finnas ett fritt område runt skolan. Eleverna ska kunna se horisonten, och till och med se över horisonten. De ska kunna se Ålleberg eller Mösseberg.

Jag undrar om 13- och 14-åringar är tillräckligt skolmogna för att bussas ihop i en stor skola? Det finns vetenskaplig kunskap om detta. Om man inte tar med de yngre krafterna så kommer 500-600 elever att gå på en ny skola.

Jag anser att eleverna var mer skolmogna för 30-40 år sedan. Ungdomarna nu verkar vara mer kompis med sin mobil och läsplatta än sina kamrater.

Varför bekymrar jag mig om den felplacerade Platåskolan?

Det är med omtanke om eleverna, deras utveckling och säkerhet.

Bonden Bengt