Svar till Socialdemokraterna och Patrik Björck om turbulensen i Stadshuset:

Faktum kvarstår att ledarskapet i S i Falköping kört rejält i diket. Tydligen ser inte Patrik Björck och S sitt eget ansvar i den uppkomna krisen, utan skyller som vanligt på någon annan och att det är felaktigheter i min insändare.

Men hade S agerat direkt när man fick information om missförhållandena tror jag inte att det slutat så här illa för S. Man fick tydligen tidigt under våren indikationer på att mycket var fel, men valde att inte agera då. Det kan man konstatera i arbetsmiljöutredningen också.

Det blir mycket tydligt att S inte ser helhet och inte har förmåga att ta till sig att man själva skapat denna krissituation. Vad jag förstår är det ovanligt att man i en arbetsmiljöutredning väljer att peka ut ett parti som man nu gjorde med Socialdemokraterna, att relationen mellan tjänstepersoner och socialdemokratiska politiker uppges vara skadad, när det gäller tillit och respekt.

Detta visar hur allvarligt läget har varit. Det är S som har varit med och skapat en arbetskultur med osunda inslag, någon benämnde det som ett "dysfunktionellt ledarskap". Tydligen är S så toppstyrt att gräsrötterna inte vågar ifrågasätta alla härskartekniker och misstag som staplas på hög av några få i ledningen.

Sedan när det gäller att fullmäktigeordförande Patrik Björck (S) vägrade att ta upp ärendet i juni, då fullmäktige skulle göra valen till nya styret för Alliansen:

Annons

Enligt en artikel i FT skulle Sveriges kommuner och Landstings, SKL:s, jurister förorda övertagandet enligt Alliansens upplägg, i enlighet med nya kommunallagen. Dessutom för elva år sedan när S gick ihop med C och KD så använde Patrik Björck just samma sätt att ta över styret. Då var han inte KF-ordförande, men enligt protokollet yrkade han bifall till förslaget.  Så ditt resonemang hänger inte ihop Patrik. Det är mycket märkligt och anmärkningsvärt, och jag frågar mig fortfarande: var är etiken och moralen?

Enda anledningen, förutom att sätta käppar i hjulet för Alliansen, är att de egna S-ordförandena skulle få två månader mer i arvode. Det är som vanligt, att se till partiet först och till de egna S-företrädarna, och inte ha kommunens bästa för ögonen. Det blir ganska tydligt.

S har, som jag ser det, en mycket lång resa att bygga upp det förtroendet man raserat totalt bland anställda i kommunen, andra politiker samt bland Falköpingsborna.Men nu önskar jag den nya ledningen i kommunen lycka till. Falköping är en bra stad att bo i och den har många fördelar. Låt oss fokusera på dem nu.

T Jonsson

Politiskt intresserad  invånare