Svar till T Jonsson:

Pseudonymen ”T Jonsson, politiskt intresserad invånare” upprepar, i en i det närmaste identisk insändare som den som var införd härom veckan, samma grundlösa beskyllningar mot Socialdemokraterna i Falköping och mot mig som kommunfullmäktiges ordförande.

En lögn blir inte en sanning för att den upprepas. Vi socialdemokrater tog och tar det som hände i våras på stort allvar. Vi tog omedelbart itu med att bringa klarhet i vad som hänt. Vi kommer inte att ge oss förrän alla fakta ligger på bordet.

Nej, det finns ingen jurist på SKL som skulle ställa sig bakom den nya majoritetens försök att med hänvisning till kommunallagen genomföra nyval till presidierna på det sätt som man ville göra. Orsaken för det är enkel, det saknas helt enkelt stöd för det i lagen. Däremot har kommunfullmäktiges hantering av situationen idag fullt stöd i lag och arbetsordning.

Huruvida det för elva år sedan bröts mot kommunallagen eller ej kan man naturligtvis diskutera men så vitt jag vet vann beslutet laga kraft och därmed gäller det. Det är dessutom inte möjligt att jämföra det som hände för elva år sedan med det som händer idag eftersom det lagrum som åberopades av den nya majoriteten i våras inte fanns för elva år sedan.

Nej, jag skyller inte i från mig på någon. Ja, jag påpekar felaktigheterna du sprider i dina insändare. Om T Jonsson eller någon annan som läser detta är intresserad att få reda ut frågor kring allt detta är det bara att höra av sig till mig.

Annons

När man framför grava anklagelser är det några saker man skall tänka på om man vill bli tagen på allvar. Skriv under med ditt namn så att du klargör vem som framför anklagelserna. Ange dina källor, till exempel vilken jurist på SKL hänvisar du till. Kom inte med svepande anklagelser utan specificera dem. Framför stöd för dina anklagelser, och då räcker inte rykten och anonyma källor.

Patrik Björck

kommunfullmäktiges ordförande Falköping