Det har varit en turbulent tid inom politiken i Falköping. Här är mina tankar kring detta. Samarbetet har spruckit mellan S och C/KD. Grunden till det hela verkar vara en dålig ledarkultur hos Socialdemokraterna och sedan deras oförmåga att se konsekvenserna av sitt handlande. Att sitta vid makten kan för vissa bli för svårt och till slut gå överstyr. Tappar man dessutom etik och moral på vägen slutar det aldrig väl.

Det var väl här någonstans det gick helt fel för förra kommunalrådet Dan Gabrielsson om man lägger ihop det som stått i FT och det som framkommit i arbetsmiljöutredningen samt vad olika tjänstemän och politiker uttryckt.

Det kom först en polisanmälan om sexuella trakasserier/kränkningar. Därefter var förtroendet slut meddelar C och KD.

I arbetsmiljöutredningen beskrivs det mer allmänt som härskartekniker, stark politikerstyrning och negativ jargong som ska vara tystande och i vissa delar sexistisk. Dessutom beteenden som kan rubriceras som olämpliga sexuella anspelningar, trakasserier samt hot.

I utredningen väljer man sedan att lyfta fram att relationen mellan tjänstepersoner och socialdemokratiska politiker vara skadad, när det gäller tillit och respekt.

Det är mycket allvarliga ord och ett stort antal personers syn, både från tidigare samarbetspartierna C och KD men också från cirka 35 medarbetare i Stadshuset. Men att Socialdemokraterna inte självmant agerar mot alla dessa allvarliga missförhållanden är ju helt obegripligt, dessutom säger de sig vara ett feministiskt parti!

Annons

Först försökte C och KD tydligen påtala detta, men det tog flera månader och inget händer. Till slut ställer C och KD ett ultimatum att Dan Gabrielsson måste bort. Först då agerade S! Då var ju också arbetsmiljöutredningen  igång och den startades på uppmaning av fackförbundet Vision kring alla missförhållanden i Stadshuset som framkommit. Nu växer kritiken mot flera ledande S-politiker och deras brist på agerande. Sedan spricker samarbetet till följd av detta och C och KD söker ett nytt samarbete med Alliansen.

Med all denna allvarliga kritik och brist på tillit och respekt till Socialdemokraterna borde man vara ödmjuk och ta till sig av kritiken som framkommit. Men döm om min och många Falköpingsbors förvåning, då fullmäktige skall göra valen till nya styret i Falköping, vägrar fullmäktigeordförande Patrik Björck (S) att ta upp ärendet på dagordningen. Han förhindrar att Alliansen får sin demokratiska rätt att ta över med sina ordföranden. Snacka om härskartekniker och total respektlöshet för demokratin. Dessutom var det tydligen så att för 11 år sedan använde Patrik Björck just samma sätt att ta över styret när S gick ihop med C och KD. Men nu stoppade han det i ett kritisk läge för Falköpings kommun, mycket märkligt och anmärkningsvärt. Var är etiken och moralen kan man undra?

Det säger en hel del om hur Socialdemokraterna lever i en egen bubbla och inte tar till sig av den allvarliga kritiken. Man kan bara beklaga detta att man inte jobbar för kommunens bästa, utan bara har partiets bästa för ögonen.

I detta läget blev det också Socialdemokraternas fall i Falköping. Nu har de ett stort arbete framför sig med att bygga upp det raserade förtroendet igen.

T Jonsson

Politiskt intresserad invånare