Stellan Wihlstrand ledde delvis vandringen som startade vid Soldattorpet i Klämmesbo och vidare till Hållsdammen där man möte upp pilgrimsvandrare från Hjo.

Redan efter cirka tre kilometer, vid Kärrabo, hölls en mässa.

Traditionsenligt gjordes också en pilgrimsvandring mellan Franciskuskapellet till den medeltida kyrkan i Kungslena.

Längs vägen berättade Stellan Wihlstrand om olika lavar som finns i miljön. Det finns skorp-, blad- och busklavar.

— Lavar är en blandning av gröna växer och svamp och det är viktigt att vi lever i symbios med naturen. Miljöfrågan är viktig.

Vandrarna passerade förbi Varvs kyrka och därefter gick man upp på Varvsberget till Höge Klint och Lena borg för att sedan samlas i Kungslena kyrka. Kontraktprosten Jonas Hagström använde sig av fiskgjusen i liknelsen att vikten av att kunna flyga och Kristi Himmelfärdsdag.