Björn Therkelsen är konstnär med måleri och skulptur som specialitet. Det var när han i ungdomen gick på konstskola som möjligheten att åka till södra Indien öppnade sig. Det var biståndsorganisationen Svalorna som erbjöd ett tvåårskontrakt, som innebar att volontärer skulle bo och arbeta på samma villkor som befolkningen, till skillnad från SIDA som den gången byggde villor till sina biståndsarbetare. Platsen han åkte till var Cherian Nagar i Madras (numera Chennai).

- Min ersättning var 50 kronor i månaden samt mat och husrum, säger Björn Therkelsen.

Ville ha eget liv

Syftet med biståndsprojektet var att höja levnadsstandarden för lokalbefolkningen. Björns uppgift var att undervisa i träsnideri.

Annons

Vad han inte räknat med var den hierarkiska kultur han hamnade i. Den underdånighet som befolkningen visade honom. Som västerlänning behandlades han med full respekt på alla samhällsnivåer. Trots att han jobbade och levde med fattiga rörde han sig fritt i överklassen. När han såg att någon behandlades illa av polisen, kunde han säga ifrån och se till att befolkningen behandlades rättvist. Han insåg att hjälpbehovet var oändligt. När de två åren var tillända, valde han ändå att åka hem.

- Jag var ung och ville ha ett eget liv, säger Björn Therkelsen.

Dilemma

Men vistelsen i Indien har lämnat många obesvarade frågor efter sig med ett stänk av samvetskval. När han nu tillsammans med två andra volontärer erbjuds att åka tillbaka inom ramen för ett forskningsprojekt av Cecilia Jonsson vid Linnéuniversitetet i Växjö, tackar han ja. Anledningen är att han vill göra upp med tiden som volontär och ta reda på om han gjorde rätt som åkte hem, trots att han insåg hur mycket han behövdes.

- Det är ett dilemma och ett olösligt problem, säger han.

Skildra med text och bild

I sin bok vill han diskutera hur biståndsarbetare rör sig fritt mellan kulturerna och försöka reda ut hur man hanterar olikheter i ekonomiskt hänseende.

På plats ska han åka runt och besöka de ställen där han arbetat och, kanske, träffa några som han hade som elev eller hade kontakt med på annat sätt. Och se hur bygden har förändrats.

- Det vill jag också försöka skildra i min bok, som jag vill ska vara en vacker och harmonisk bok, säger Björn Therkelsen,

I februari åker forskningsgruppen, som finansieras bland annat med bidrag från Ax:son-Johnsons stiftelse.