Det handlar om en villa som ett par vill bygga i det nya bostadsområdet i Hasslum. I kommunens detaljplan står det att alla hus på Gnistvägen ska placeras så att de upplevs ligga i rad längs gatan. Den aktuella tomten ligger dock i ett hörn, där gatan gör en sväng. Där finns ingen rak linje att utgå ifrån när man bestämmer hur huset ska ligga.

Byggnadsnämnden i Skövde kommun avslog bygglovsansökan. Redan i det skedet pekade dock byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar (M) på att han och alliansföreträdarna i nämnden anser att detaljplanen är för detaljerad. Han välkomnade en prövning i länsstyrelsen.

Nu är prövningen gjord och länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut. Länsstyrelsen anser inte att bestämmelsen i detaljplanen om hur husen ska placeras är tillräckligt motiverad.

– Det ger oss en fingervisning om att vi måste också bli mer ifrågasättande till bestämmelser i detaljplanen. Vi ska inte lägga in onödiga bestämmelser, säger Magnus Hammar (M).