2009 fick området kring riksväg 46 en detaljplan för handel. Norr om 46:an finns nu företag som Axel & Ebba, Byggmax och Klubbkompis.

Söder om 46:an är det än så länge tomt.

När Biltema visade intresse för området räckte inte detaljplanen till. Bara Biltema behövde 11 000 kvadratmeter för butik och parkering, och slukade en stor del av ytan som fanns avsatt för handel. En planerad dagvattendamm låg i vägen, och behövde flyttas.

Ett nytt förslag

Förra året inleddes arbetet med en ny detaljplan.

Nu finns ett förslag framme. Den beräknas kunna antas i november.

— Biltema är väldigt nöjda med förslaget, säger kommunens näringslivschef Magnus Sundén som har fortlöpande kontakt med företaget.

Annons

När detaljplanen är antagen kan kommunen sälja mark, och Biltema söka bygglov. Med en planerad byggtid på tio månader kan det finnas en färdig butik i slutet av 2018.

Finns fler

Med Biltemas underskrifter lär fler intressenter vilja komma in på området.

— Det finns intresse för fler etableringar, hela området bygger på att första etableringen kommer fram till ett avtal, säger Sundén.

Den gamla detaljplanen omfattade 87 000 kvadratmeter söder om Ulricehamnsvägen.

Det nya förslaget är på 214 000 kvadratmeter, ungefär 21,5 hektar.

— Planen är flexibel, vi ser gärna att de som etablerar sig samordnar till exempel parkeringsplatser, säger Dan Hovskär (KD), ordförande i byggnadsnämnden.

Naturområde

Ett stort område i söder är avsatt som naturområde. Det blir en buffert till ett Natura 2000-område med ett rikekärr som ligger rakt söder om det planlagda området, en bit in från Ulricehamnsvägen.

Förslaget till detaljplan går nu ut på samråd fram till den 15 maj.

Läs mer:

Biltema tog kontakt med Falköping