Skaraborgs sjukhus kämpar sedan länge med att ha öppet tillräckligt många vårdplatser. Att man inte lyckas rekrytera och behålla sjuksköterskor i tillräcklig utsträckning gör att många vårdplatser som egentligen skulle vara öppna har behövt stängas.

Under våren var denna situation särskilt uttalad och då sade även ett stort antal sjuksköterskor på ortopedin i både Skövde och Lidköping upp sig.

Många tillfälliga vårdplatser har behövt öppnas, där personal från andra enheter tar hand om patienter. När patienter sprids på sjukhuset innebär det både patientsäkerhetsrisker och arbetsmiljöproblem. Detta konstateras i en översikt över vårdplatssituationen som tagits fram till det extrainsatta styrelsemötet för Skaraborgs sjukhus på onsdagen.

Nu har styrelsen ställt sig bakom en plan där en tillfällig omstrukturering av vårdplatser i Falköping görs. Arton medicinska vårdplatser görs om till ortopediska med inriktning för äldre. Planen är att denna förändring ska göras från 1 oktober.

Innan dess, under september, föreslås att överbeläggningar görs på ett flertal avdelningar inom kirurgi för att lösa situationen, på motsvarande sätt som görs inom det medicinska området. Extra personal kan behövas för att detta ska vara möjligt.

Annons

I oktober, när vårdplatserna i Falköping görs om från medicinska till ortopediska, är meningen att ett flertal medicinska enheter ska öppna fler vårdplatser, i Skövde och Lidköping. Det gäller lungmedicin, hematologi, neuro/rehab, stroke, sårcentrum, kardiologi, MAVA och Lidköping.

Vårdförbundet tycker inte att riskerna med förändringen är tillräckligt väl utredda och var oeniga med arbetsgivaren vid en MBL-förhandling.