Ordförande i barn - och utbildningsnämnden anger att det inte finns forskning som visar på att stora skolor ger bättre resultat. Varför satsar man då allt på att bygga stort?

Det finns en trend idag att stora enheter är enda sättet att få bättre resultat och bättre ekonomi. Det har inte fungerat förut och kommer inte att göra det nu heller. Min egen erfarenhet som förälder i Falköping är att de mindre enheterna fungerade bra. De stora dåligt.

En ny skola måste ha lång hållbarhet för att få en fungerande ekonomi. Ska en privatperson låna pengar till ett hus måste man göra en kalkyl som bygger på 5-6% ränta, annars blir det inga lån. Hur ser driftkalkylen ut med 6% ränta för Platåskolan? Högre ränta måste tas från driften (lärare m.m.). Det finns en stor risk att Platåskolan blir Falköpings kommuns "Karolinska": Ett stort hus som slukar resurserna istället får att de ska gå till innehållet.

Önskar att det finns politiskt mod i kommunen att sätta stopp, tänka nytt och hållbart.

Före detta kommunpolitiker