Åtgärder som genomförs inom skolans värld ska ha forskning som styrker att åtgärden ger bra resultat. Min fråga till dagens beslutsfattare i Falköpings kommun är: Vilken forskning stödjer att det blir bra resultat i stora skolor?

Före detta kommunpolitiker