PLUS, Västra Götalandsregionens introduktionsprogram för utlandsutbildad personal, växer och får nu mer resurser. Personalutskottet har beslutat att avsätta 7,6 miljoner kronor under 2018 till programmet.

PLUS, som funnits sedan 2013, kompletterar kunskaper och ger medarbetare färdigheter i kommunikation och förhållningssätt inom svensk hälso- och sjukvård. Fram till i år har det enbart gällt läkare, men från i maj i år omfattar det också sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer. Nu i höst deltar 115 personer i de olika PLUS-programmen.

225 läkare har hittills gått klart PLUS. Från i år ingår även personer utbildade utanför EU. Våren 2018 planeras även för ett program för tandhygienister och tandläkare. Man vill också starta program för fler yrkesgrupper, såsom arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, med flera.