Framförallt kommer polisen att fokusera på det som handlar om olaga cabotage, skriver man på sin hemsida. Cabotage innebär att utländska transportföretag med hjälp av ett speciellt tillstånd har rätten att åka igenom ett annat EU-land.

"Polisen har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta området", skriver man på sin hemsida.

Det som bland annat kommer att kontrolleras är bland annat kör- och vilotider, lastsäkring, farligt gods samt fordonens vikt.

– Syftet med kontrollerna av förarens kör- och vilotider och fordonens färdskrivare är att tillse att förarna får den vila de ska ha och att de inte kör för länge så att inte säkerheten i trafiken riskeras, säger Erling Andersson, poliskommissarie, Utvecklingscentrum Mitt, i en kommentar.