Ordförande Tommy Sonestedt hälsade välkomna i Restaurang Snöflingan och konstaterade att årsmötet detta jubileums år hade fler deltagare än tidigare år.

Samtliga Faik-föreningar var representerade.

Dagordningen betades av i rask takt och sekreterare Bengt Hellberg fick hålla igång pennan för att hinna med. Föreningens ekonomi är god och man har sparat på sig lite mer pengar än normalt, då man ska satsa på ett stort jubilemumsfirande i höst. En liten summa från föreningens bingoarbete kommer dock att delas ut till dotterföreningarna.

Samtliga ledamöter och ordförande hade tackat ja till omval så valberedningens arbete har återigen varit lätt. Efter samtliga val så avslutades mötet med trevlig fikastund. Ordföranden tackade Faik slalom för värdskapet och tackade för visat intresse.