Ett 30-tal personer hade samlats i kulturhuset i Skövde för att lyssna på socialförsäkringsministern. Temat för hennes anförande var dagens pensionssystem. Bland annat konstaterade Annika Strandhäll att pensionen är otroligt viktig för många.

Fakta: pensionssystemet

Nuvarande svenska pensionssystem bygger på att man har arbetat hela sitt vuxna liv, 40 år, f..

Fakta: pensionssystemet

Nuvarande svenska pensionssystem bygger på att man har arbetat hela sitt vuxna liv, 40 år, för att uppnå full pension. Pensionen ska motsvara 65-70 procent av slutlönen. Principen är alltså att ju kortare tid man jobbat – ju lägre grundpension.

Utöver grundpensionen har alla löntagare som jobbar på företag med kollektivavtal en tjänstepension. Sedan tillkommer premiepensionen som innebär att alla som haft en skattepliktig inkomst, antingen via lönearbete eller beskattningsbara bidrag, har möjlighet att placera en del av sin grund/garantipension i fonder för att om möjligt få en högre avkastning än vad det statligt förvaltade alternativet kan ge.

Den som inte haft har någon pensionsgrundande inkomst är hänvisad till garantipensionen. Den delen är dock förhållandevis låg och har även urholkats under ett antal år på grund av att den varit knuten till prisutvecklingen och inte löneutvecklingen.

– Närmare två miljoner svenskar är i dag pensionärer, resten är blivande eller har anhöriga som är det, sa Strandhäll.

Hon berättade vidare att en grundlig analys av pensionssystemet har gjorts under den nuvarande regeringsperioden. Där har man bland annat kommit fram till ett antal storheter som exempelvis ojämlikheten mellan mäns och kvinnors pensioner. Kvinnor har i snitt 30 procent lägre pension än män, vilket motsvarar en snittsumma på 6000 kronor per månad.

– När vi började gräva såg vi snabbt att hälften av Sveriges kvinnor kommer att vara beroende av grundsystemet då de inte har kunnat jobba sig till en pension, säger Strandhäll.

Annons

– På grund av andra orsaker, som kortare livsarbetstid på grund av barnafödande och deltidsarbete, men även ohälsa, blir kvinnors pension också lägre, tillade hon.

Nuvarande pensionsöverenskommelse vilar på en bred parlamentarisk grund där S, L, C, M, MP och KD varit med och fattat beslutet. Nu är de sex partierna överens om att se över systemet, där även bostadstillägg och änkepension är viktiga delar.

– Det var viktigt att få fram analysen och förankra den i gruppen. Sen kommer reformarbetet att ta tid, säger Strandhäll.

– Vi behöver göra om grundskyddet, men mer måste göras och det finns många utmaningar. Samtidigt är det en otroligt viktig trovärdighetsfråga, att vi på allvar tar tag i de här frågorna.

Men pensionen består inte bara av grund/garantipensionen. De som jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal har även en tjänstepension som tillskott. Även premiepensionsdelen, som innebär att var och en själv får placera 2,5 procent av sin garantipension i fonder efter eget önskemål, är en del av helheten.

Just nuvarande premiepension är socialförsäkringsministern uppenbart missnöjd med.

– Det är det mest korkade system som har införts. Jag fattar inte hur man kunde förhandla fram det, säger hon.