Skaraborgs kommunalförbund ställer sig bakom en överenskommelse mellan kommunerna och regionen om samarbete vid utskrivningar från sjukhus. Bakgrunden är en ny lag som börjar gälla i år, som bland annat reglerar kommunernas betalningsansvar när de inte kan ta emot patienter som är klara för att lämna sjukhuset.

Enligt överenskommelsen ska en kommun betala sjukhuset om det i snitt dröjer mer än tre dagar att ta emot patienter från sjukhusen, under en kalendermånad. Det finns särskilda regler om färdigbehandlade patienter ligger kvar längre än sju dagar på sjukhus.

– Det är klart att detta blir en prövning för kommunerna, men det får hanteras. Klarar inte kommunerna att ta emot utskrivningsklara patienter blir det betalningsansvar, säger Jonas Sundström (S) från Lidköping, vice ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

Under en period är det nu också olika regler inom psykiatrin och den kroppsliga vården, men från 2020 ska det vara likadana villkor.

Överenskommelsen som Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar kommunerna att anta ska gälla från 25 september i år. Hittills har en tillfällig överenskommelse gällt.

Läs mer: Problem i Skövde förra sommaren