I Nils Holgersson-undersökningen sticker Falbygdens energi ut med den största prishöjningen på nätavgiften i Västra Götaland. Priset höjdes med 31,7 procent, medan nätbolagen i de väst-kommuner som låg närmast efter höjde med strax under 15 procent.

I den modell som används i Nils Holgersson-undersökningen, där överförings- och abonnemangsavgift för ett fiktivt hyreshus jämförs i olika kommuner, kostar elnätet Feab-kunden 94 öre per kilowattimma.

I bara två kommuner i länet, Essunga och Gullspång, är priset högre.

Nivån motiverad

Katarina Prick, vd för Falbydens Energi, säger att en förklaring kan vara att medan andra bolag höjde på årsskiftet så fick Feab med en höjning extra som gjordes 1 april i fjol.

Hon anser att prisnivån är motiverad:

Annons

— Traditionellt har priset legat för lågt för att vi ska kunna förbättra leveranssäkerheten. Vi har ett stort anläggningskapital och behöver reinvestera kraftigt.

Den brittiska pensionsförvaltaren Infracapital, som tog över som ägare efter Göteborgs Energi i januari 2014, har gett klartecken för investeringar värda totalt 150 miljoner kronor fram till 2020.

Mycket grävs ned

— Vi har en stor andel landsbygdsnät, och vi gräver ner luftledningar. En hög andel mikroproduktion, bland annat många vindkraftverk, ställer krav på elnätet, som ska kunna verka i båda riktingarna, säger Katarina Prick.

Hon säger att det var bättre att göra en kraftig höjning på kort tid för att komma till rätt nivå. Senaste höjningen gjordes 1 januari i år. Då förändrades i första hand den fasta avgiften, en höjning som motsvarade ungefär 30 kronor i månaden för en normalvilla.

— Vi planerar inga fler höjningar i år, säger Prick.

Trots höjningarna ligger Falbygdens Energi med marginal inom den intäktsram som Energimarknadsinspektionen satt för åren 2011 till 2015. Där var dock inspektionen och Feab oeniga, innan förvaltningsrätten i Linköping gav Falbygdens Energi rätt i en dom i december 2013.

Aktieutdelning

2015 tog ägaren Infracapital ut sju miljoner i aktieutdelning ur bolaget.

— Vi behöver ha en viss lönsamhet för att kunna motivera den höga investeringstakten för ägarna. Vi har kunnat öka personalstyrkan med 30 procent och har kunnat föra en bra dialog om långsiktiga investeringar. Ägaren är bra, och är lyhörd mot kunder, men också mot regleringshållet.