Den primära anledningen till att grannarna överklagade bygglovet från början, var att man var oroliga över de ljudstörningar som man menade att verksamheten kommer att ge. Efter en ganska lång handläggningsperiod valde dock Länsstyrelsen att gå på kommunens linje och avslog överklagan.

Advokaten Viktor Falkenström ansåg emellertid att det fanns svagheter i Länsstyrelsens argumentation och menade att det vore värt att ta ärendet vidare till nästa instans.

Detta har nu hans klienter tagit fasta på och väljer alltså att överklaga beslutet om avslag i Mark- och miljödomstolen.

– Överklagan kommer att centreras kring bullret. Vi har utvecklat argumentation, säger Viktor Falkenström.

– Jag har skickat ett utkast till mina klienter som jag fått in synpunkter på. Nu jobbar jag på formuleringarna och senast under helgen ska överklagandet vara klart för att lämnas in på måndag, tillägger han.

Efter det återstår att se hur lång tid det tar innan ärendet är avgjort. Oavsett utfallet står dock klart redan nu att det inte kommer att finnas en ny motocrossbana vid Skövde flygplats att köra på för eleverna på RIG motocross och enduro till terminsstarten hösten 2019.