När barn- och utbildningsnämnden gör en ekonomisk avstämning efter årets första fyra månader pekar prognosen på ett underskott vid årets slut på två miljoner kronor.

Man väntar sig i och för sig att intäkterna ökar med en miljon till 145,4 miljoner kronor.

Samtidigt spås kostnaderna öka från 699,8 till 702,8 miljoner.

Kostandena för förskola och grundskola förutses öka med en halv miljon vardera, för gymnasiet är siffran en miljon.

Brukar plana ut

Ingvor Bergman (S), ordförande i nämnden, ser inga stora skäl att vara orolig. Två miljoner är en liten del av de över 700 miljoner skolan totalt omsätter.

— Av erfarenhet vet vi att prognoserna efter de första månaderna kan peka i den här riktningen, men att det senare planar ut, säger Ingvor Bergman.