Skyddsombuden har tidigare slagit larm till Arbetsmiljöverket när det gäller arbetssituationen för cirka 30 medarbetare inom Etableringsuppdraget i Skövde, Falköping, Skara, Mariestad och Lidköping. Verksamheten är en del av Arbetsförmedlingen i Skövde och ska hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden.

Arbetsmiljöverket har tidigare gjort inspektioner av verksamheten och pratat med etableringshandläggarna som fått ge sin bild av situationen. Det är en bild som visar att många känner sig pressade med bland annat sömnsvårigheter, nedstämdhet och ångest som följd. Arbetsgivaren har presenterat förslag på åtgärder. Men enligt Arbetsmiljöverket har det inte varit tillräckligt.

– Läget är så illa för personalen att vi är tvungna att vidta åtgärder, säger Stefan Lennartsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket i region väst.

Arbetsgivaren måste nu göra en omfattande undersökning hos handläggarna för att se vad som orsakar den höga arbetsbelastningen. Det ska också vidtas åtgärder för att förebygga ohälsa, bland annat anpassa antalet ärenden och tyngden på ärenden utifrån individuella förutsättningar. Senast den 15 februari ska detta vara gjort. Om inte överväger Arbetsmiljöverket att be förvaltningsdomstolen att döma ut vitet på 300 000 kronor.