Senaste tolv månaderna har 306 personer dött i trafiken. Sett över fyra år är detta en ökning med 16 procent. Oroväckande, anser Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) i ett pressmeddelande.

NTF har fyra uppmaningar:

• Glöm inte bältet,

• håll avstånd till framförvarande fordon,

• håll hastigheten och

• se till att vara nykter och utvilad.

Men även Trafikverket har besked. I år det extra bra förutsättningar för att planera sin resa så att man undviker de mest trafikintensiva tiderna, eftersom jul- och nyårsafton inträffar på en måndag.

Här är trafikpolisen och Trafikverkets allra bästa råd:

• om det är möjligt, välj en väg som har mitträcke

• håll ordentliga avstånd

• ta inga onödiga risker

• anpassa körsätt efter väder och väglag

• kontrollera bilens lampor

• låt de andra i bilen ta hand om mobilen.

Mitträcken är en enkel livförsäkring

”Mittseparerade vägsträckor räddar cirka 80 trafikanters liv varje år och vägräcken förhindrar dessutom allvarliga mötes- och singelolyckor”, säger Göran Holmberg, verksamhetssamordnare, trafikledning syd.

Jul
NTF