Idag är forskare runtom i världen i stort sett helt överens om att den globala uppvärmning som idag sker, är orsakad av människan. Fortfarande finns det ett fåtal forskare som är av motsatt mening.

Det handlar inte om den varma sommar som vi upplevt, inte heller förra årets sommar, eller senaste vinter. Det är hur det ser ut globalt som fokus borde ligga på.

Krympande glaciärer, isberg stora som Gotland lossnar och glider ut i havet, översvämningar, torka och människor som flyr från ohållbara levnadsförhållanden på grund av extrema väder. Så ser det ut idag runtom i världen.

Att sedan tro att detta är normala variationer är helt ok, det är också helt ok att tro att enstaka forskare som går emot en hel forskarvärld har rätt.

Utifrån försiktighetsprincipen känns det dumt att chansa. Jag litar på forskareliten.

Roland Wanner

Miljöpartist