Regionfullmäktigemötet höll på i över 20 timmar fördelat på två dagar. Enligt Magnus Berntsson (KD) var detta det längsta mötet sedan åtminstone 2004. Nu behövde han inte hålla i ordförandeklubban hela tiden, utan fick bytas av med de två vice-ordförandena, men det tog ändå på krafterna.

— Det är klart att jag är lite mör i kroppen, det är en viss anspänning, säger han dagen efter.

Magnus Berntsson betonar att det är viktigt att regionens budget diskuteras igenom ordentligt.

Annons

— Det finns mycket att diskutera. Vi är efter staten den näst största arbetsgivaren i Sverige och har en budget på över 50 miljarder kronor. Det är viktigt för den demokratiska insynen att visa på skillnader i de olika budgetförslagen. Vi justerar alltid på upplägget något, men att vi fortsätter med tvådagarssammanträden för budgetdebatten är jag helt övertygad om, säger han.

Hur många som har följt debatten via sändningar i radio och webb-tv är oklart, men Magnus Berntsson menar att det även fyller en viktig funktion att man kan titta på det i efterhand.

— I stora drag tyckte jag att vi hade en bra debatt, som var klargörande och varierad. Skillnaderna mellan de olika förslagen blev tydliga, säger Magnus Berntsson.

Men enligt Magnus Berntsson gjordes det också en del övertramp mot överenskommelsen mellan partiernas gruppledare om att hålla en god ton, framförallt i debatterna om kollektivtrafik och kultur.

— Alla har ett ansvar i salen. Även om man inte tycker lika ska man behandla meningsmotståndare med respekt, säger han.

Ett möte med gruppledarna hölls inför fullmäktigemötet och ett nytt möte är planerat att hållas efter. Där kommer det som beskrivs som övertramp att tas upp med gruppledarna, som Magnus Berntsson menar har ett stort ansvar.