LÄS MER: ”Revisorerna har fått en hang-up”

Vem som tar hand om samtal till nödnumret 112 som kräver vårdinsatser är under förändring i Västra Götalandsregionen. För lite mer än ett år sedan bestämde regionen att den själv skulle ta över prioriteringen av patienter som ringer in. Detta skulle skötas av sjuksköterskor anställda direkt av regionen, efter förslag i en extern utredning.

Samtidigt skulle SOS alarm ha kvar uppdraget att dirigera ambulanstrafiken.

Att bygga upp den egna organisationen med sjuksköterskor har inte gått lika smidigt som tänkt. Man har inte lyckats rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor, varför man hittills enbart tagit över delar av prioriteringen.

Revisorerna har nu granskat hur regionen gått till väga för att få ett nytt avtal med SOS alarm, utifrån den nya ansvarsfördelningen.

Revisorerna konstaterar att kostnaden för alarmeringsverksamheten i regionen ökar kraftigt. Tidigare, när SOS alarm skötte både dirigering och prioritering, kostade verksamheten 33 miljoner kronor per år för regionen.

Annons

Från och med 2019 kostar den 82,5 miljoner kronor per år. Regionen betalar SOS alarm 49 miljoner kronor för dirigering, teknik och support. Detta är alltså väsentligt mer än vad bolaget fick för att göra färre saker tidigare. Regionens egna verksamhet beräknas därtill kosta lika mycket som totalsumman tidigare, 33 miljoner kronor per år.

Enligt revisorerna har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) brustit i hur man hanterat ärendet. Man borde ha gjort en mer omfattande juridisk och ekonomisk analys av olika alternativ som föreslagits i utredningen. Detta för att ge bättre underlag till regionfullmäktige inför beslutet och för att ge bättre stöd i förhandlingarna med SOS alarm.

Regionstyrelsen får också kritik, då man borde ha sett till att det gjordes en tillräcklig beredning av ärendet.

Enligt revisorerna har detta inte bara försvårat för regionfullmäktige att fatta ett välgrundat beslut i frågan. Det har också försvårat att få till jämbördiga förhandlingar med SOS alarm: ”Det finns därmed en risk för att SOS alarm AB har kunnat utnyttja sitt monopolläge på ett för regionen ofördelaktigt sätt.” skriver revisorerna.

Revisorerna påpekar att man under mandatperioden gjort två tidigare granskningar kring alarmeringstjänster i regionen. Även i dessa granskningar har HSS och regionstyrelsen fått kritik. Det har inte minst gällt analysen om SOS alarm kan undantas från lagen om offentlig upphandling.

Med anledning av dessa tidigare rapporter har också revisorerna uppmanat HSS att vara särskilt noggrann med den juridiska och ekonomiska prövningen i ärendet.

Med anledning av att regionen inte lyckats rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor och därför inte kunnat ta över prioriteringen fullt ut behöver ett nytt avtal tecknas med SOS alarm. Det var meningen att regionen skulle ta över från 1 maj i år, men nu ska ett avtal skrivas med SOS alarm för prioriteringen som sträcker sig ett år framåt i tiden.

Enligt beredningen av detta ärende kommer kostnaden för prioriteringsfunktionen under 2018 vara 41 miljoner kronor.

Relaterat: ”Revisorerna har fått en hang-up”