Regionens revision ville inte sitta i det nya Regionens hus i Skövde. För att värna oberoendet gentemot den verksamhet man ska granska ville revisionen sitta i egna lokaler, alternativt i avgränsade låsbara rum i Regionens hus. Men man fick nej av regionens politiker och nu sitter man i huset.

– Nu är det som det är. Vi får se hur det går. Vi kommer att värdera det här, säger Vilhelm Rundquist.

Relaterat: Stor invigning av Regionens hus i Skövde

De tre revisorer som arbetar i Skövde har tillgång till två så kallade funktionsarbetsplatser, mindre rum som de har förtur till att sitta i. Detta är ett slags avsteg från det aktivitetsbaserade arbetssättet i huset, där medarbetarna inte har egna fasta platser utan väljer var de ska sitta utifrån vad de ska göra för dagen. Vilhelm Rundquist hade gärna sett att revisionen fick tre rum eftersom det är antalet medarbetare som är stationerade i Skövde.

Revisionen har också ett par låsbara skåp där de kan förvara arbetsmaterial. Dessa är större än de ”elevskåp” som alla medarbetare i huset har varsitt.

– För att förvara sekretessbelagda uppgifter ska det vara brandsäkra skåp, jag tror inte dessa är det. De vi granskar måste kunna lita på att det förvaras på ett säkert sätt, säger Vilhelm Rundquist.

Relaterat: Fönstren i Regionens hus måste bytas ut

Han betonar att revisionen inte är negativ generellt till att regionen samlar verksamheter i ett Regionens hus. Det kan vara ett effektivt sätt att hysa sina medarbetare och det kan göra det enklare att få tag på olika medarbetare. Men revisionen är inte en del av regionens verksamhet, menar Vilhelm Rundquist.

Annons

– Vi behöver hålla armlängds avstånd till verksamheter vi ska granska. Det blir komplicerat när man sitter mitt i, säger han.

– I revisions-Sverige höjer man på ögonbrynen när man hör var vi ska sitta.

Ett alternativ hade varit avgränsade lokaler i Regionens hus, ungefär som Next Skövde har, med egen ingång, menar Vilhelm Rundquist.

Revisionens medarbetare kommer även sitta i det nya Regionens hus i Göteborg, men där har revisionen en större grupp medarbetare, varför Vilhelm Rundquist tycker att problemet är större i Skövde.