Vid lunchtid på måndagen välte en tankbil av en ännu oklar anledning på riksväg 26 mellan Borgunda och Åsebacken nordost om Falköping i riktning mot Skövde.

Tankbilen som välte hade cirka 2000 liter diesel som läckte ut efter olyckan. Saneringsarbetet och bärningen beräknades då ta tolv timmar.

Trafikverkets besked under tisdagsmorgonen var att trafiken kan släppas på först under kvällen – men senare under dagen ändrade man prognosen till onsdag morgon. Under tiden kommer trafiken att ledas om via alternativa vägar. Bilister uppmanas att följa vägskyltningen på plats.