Det var i går som personalen på ortopedkliniken vid Skaraborgs sjukhus, med processchef Kristian Stierna i spetsen gick ut med ett öppet brev till politikerna där de beskrev situationen på ortopedkliniken. Det var en mörk bild som målades upp och där det framför allt handlar om bristen sjuksköterskor som innebär att man på kliniken inte längre kan garantera patienternas säkerhet.

Relaterat: Sjuksköterskans lösning på vårdkrisen

”Om Ni inte hjälper oss att få resurserna och verktygen att behandla skaraborgarna idag så är vi rädda att möjligheten att behandla patienterna inte kommer att finnas i framtiden. Risken är stor att läkarna ser sig tvungna att söka arbete på andra sjukhus för att upprätthålla sin kompetens.”

Ulla-Britt Hagström säger till tidningen att hon är bekymrad över situationen, som varit känd sedan länge för politikerna.

– Det är allvarligt att sjuksköterskor säger upp sig. Vi har lätt att rekrytera nyutexaminerade sjuksköterskor men svårt att få dem med lång erfarenhet att stanna, säger hon.

Arbetsmiljön är tuff, det är jobb dygnets alla timmar, det är en del övertidsarbete och lönerna anses för låga och inte stå i paritet med arbetsinsatsen, det är orsakerna till att sjuksköterskorna flyr, enligt Ulla-Britt Hagström.

Sjukhuset har ett sparkrav på 102 miljoner kronor. Hur påverkar det situationen?

Annons

– Inte alls, vi får sätta in riktade åtgärder när det gått så här långt. Det skulle kunna vara tilläggslöner exempelvis, säger hon.

Nästa torsdag sätter sig sjukhusstyrelsens presidium med sjukhusdirektören för att diskutera situationen.

Relaterat: Måste spara 102 miljoner till

Vi har sökt sjukhusdirektör Jörgen Thorn under förmiddagen för en kommentar. Sjukhusledningen har via sin kommunikatör meddelat att ett svar ska komma som ett pressmeddelande under dagen. Fortfarande vid 16.00 i dag så hade inget sådant kommit.