Delad uppmärksamhet, turtagning och att härma är tre förmågor som barn med autism behöver öva på. Nu har det visat sig att sociala robotar kan hjälpa till med detta. Högskolan i Skövde ingår i ett forskningsprojekt kring detta, tillsammans med flera andra europeiska universitet.

Vad är en social robot, egentligen?

– Det är en robot som kan interagera med människor på människors villkor, att man till exempel kan prata med den ungefär som med en människa, att man pekar på någonting och att den förstår vad man pekar på. Den kan förstå de sociala signaler vi använder oss av.

Högskolan i Skövde arbetar med robotens mjukvara, som gör att den kan tolka sociala signaler.

– Bara en sådan sak som att få en robot att uppfatta vad du pekar på. Om du står vid ditt skrivbord och pekar på en bok är det svårt för en robot att uppfatta.

Projektets övriga forskningsgrupper i Europa fokuserar på andra delar. De kliniska testerna görs vid ett universitet i Rumänien.

Tom Ziemke, professor inom kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde.
Foto: unknown

Det handlar inte om att ersätta terapeuten med en robot, utan roboten agerar som tredje part och ersätter därmed en medhjälpare, som brukar användas vid sådan här terapi. Syftet är att underlätta sociala interaktioner med andra människor.

Relaterat: ”Barn blir sjukskrivna på grund av utmattning”

– Det är som att lära sig att cykla med stödhjul. Hjulen är ju bara ett sätt att komma igång. Vi tror att de här kliniska testerna som genomförs nu har såpass positiva resultat att det kommer att leda till att det här blir accepterat som en alternativ behandlingsmetod.

Annons

Förhoppningen är då att metoden börjar användas i praktiken.

– När det gäller själva forskningen söker vi regelbundet pengar för nya forskningsprojekt. På ett eller annat sätt kommer det säkert att leda till nya forskningsprojekt.

Tom Ziemke berättar att liknande experiment började göras redan för 15 år sedan, men att all forskning hittills har varit enskilda fallstudier. I denna studie ingår flera dussin barn. Åldersgruppen fyra till åtta år.