Svenska Röda Korset kommer att fortsätta att bedriva psykoterapeutiska behandlingsinsatser i Skövde för personer med flyktingbakgrund som har krigs-, tortyr- eller svåra flyktingupplevelser på östra hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag. Det är resultatet av en upphandling som nämnden genomfört. Det berättas i ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen.

Uppdraget till Röda Korset gäller psykoterapeutiska behandlingsinsatser och psykosocialt stöd till personer från 15 år med flyktingbakgrund och som har komplexa kris- och/eller traumareaktioner orsakade av krig, förföljelse, flykt eller tortyr. Syftet är att hjälpa patienten till en fungerande vardag och normaliserat liv. I uppdraget ingår också att ha ett familjeperspektiv för att bland annat motverka traumatisering hos närstående. Uppdraget gäller cirka 180-200 patienter per år, varav minst 60 nybesök, förklaras det i pressmeddelandet.

Nytt avtal

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan många år haft en samverkansöverenskommelse med Svenska Röda Korset gällande behandlingscentrum i Skövde för behandling av flyktingar med psykisk ohälsa på grund av krigs-, flykt- eller tortyrerfarenheter. Överenskommelsen löper ut 2019-12-31 och kan inte förlängas.

I augusti 2018 beslutade östra hälso- och sjukvårdsnämnden därför att en upphandling skulle göra. Tilldelningsbeslut har nu fattats, vilket innebär att nytt avtal kommer att skrivas med Svenska Röda Korset om att fortsätta bedriva behandlingsverksamhet i Skövde.

Annons

Avtalet gäller i två år med start 1 januari 2020 och med möjlighet till förlängning upp till två år.