Konserten inleddes pampigt med "Jingle Bells” som spelades av ”Mycket blås”. Här var det musikanter som har spelat länge på Musikskolan, men också en del som startade nu under hösten.

Det var ett varierat program med såväl dans, sång, blås & stråk som drill. Under kvällen delades två stipendium ut. Först var det Falköpings Trumkårs stipendium som i år tilldelades trombonisten Karl Bergstrand. Det var åttonde året som trumkåren delade ut stipendium.

För tjugonde året och sista gången delades Curt- & Rolandstipendiet ut av Roland Lundgren. I år tilldelades det Johanna Kristiansson som är en väldigt duktig dansare på Musikskolan. Hon spelar även fiol.

Kvällen avslutades med två låtar ur musikalen ”Flugturen”. Musikskolan framförde musikalen för kommunens alla förskoleklasser och alla dem som går i årskurs 1 i november. Stor orkester, kör, drama och rekvisita-grupp arbetade fram musikalen under hösten och framförde den sju gånger på två dagar för fullsatt konsertsal på Musikskolan varje gång.

Drygt 150 av Musikskolans elever deltog i konserten.

För tjugonde och sista gången delades Curt- & Rolandstipendiet ut. Dansaren Johanna Kristiansson var mottagare och Roland Lundgren utdelare.

Falköpings Trumkårs stipendium delades i år ut till Karl Bergstrand, ur Mats Werners hand.