Skyddsombudet är sedan över hundra år en viktig och uppskattad person på våra arbetsplatser.

Annons

Nu har Svenskt Näringsliv tröttnat på att det finns personer som vi som är fackanslutna har utsett för att se till att det finns en arbetsmiljö som följer våra lagar och riktlinjer. De vill minska arbetsgivares skyldighet att utse skyddsombud och ta bort fackets inflytande kring skyddsombuden överhuvudtaget.

Pressen är så hård i arbetslivet och organisationerna är så slimmade att det idag är svårt att rekrytera skyddsombud på alla arbetsplatser. Svaret på den ekvationen är inte att göra det lättare för arbetsgivarna utan snarare att förbättra möjligheterna för löntagare att bidra till den gemensamma och den individuella arbetsmiljön.

Vi vill att skyddsombudens roll stärks. För ett år sedan kom nya föreskrifter kring arbetsgivares ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Här återstår mycket att göra. Bland kvinnor är psykisk ohälsa vanligare skäl för sjukskrivning än den fysiska och den ökar även bland män.

Svenskt Näringslivs drömscenario är att den svenska modellen med jämvikt mellan löntagare och arbetsgivare blir åsidosatt. De vill att facken ska få mindre inflytande både över löner och arbetsmiljö. Det är en väg rakt tillbaka till den tid när de flesta löntagare var utlämnade till arbetsgivarnas godtycke. Vi säger istället att det är tid för mer ordning och reda på arbetsmarknaden, inte mindre. Rör inte våra skyddsombud.

Styrelsen för LO-Facken i Falköping